Mehmet Nuri Yardım
Email: -
Biyografi

MEHMET NURİ YARDIM

 

Gazeteci, yazar ve edebiyat araştırıcısı olan Mehmet Nuri Yardım, bir bayram günü 23 Nisan 1960 tarihinde Siirt’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yerde tamamladıktan sonra 1980’de girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1985’te mezun oldu. İlkokul yıllarında edebiyata duyduğu ilgi zamanla arttı. 13 yaşında, henüz ortaokul üçüncü sınıfta iken ilk şiiri Yeni Asya gazetesinde yayımlandı. 1978-2001 yılları arasında gazetecilik yaptı, muhtelif gazetelerde düzeltmen, editör, röportaj yazarı, servis yönetmeni ve köşeyazarı olarak çalıştı. Türkiye Çocuk dergisinin haber müdürü oldu (1994). 2001 yılında basından emekli olduktan sonra Kubbealtı Akademi Mecmuası’nın yazıişleri müdürü olarak göreve başladı. 10 Ağustos 2006 tarihinde bir grup arkadaşıyla birlikte kültür sanat sitesi www.sanatalemi.net’i kurdu.

Çeşitli kuruluşlara üye olan, bazı kurumlardan ödüller alan Yardım, 4 Mart 2008 tarihinde bazı yazar, şair ve sanatçı dostlarıyla birlikte kurduğu Ede­biyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ES­KA­DER)’nin  Kurucu Genel Başkanıdır. Kayıp İstasyon isimli kitabıyla TYB tarafından 2005 yılında “biyografi” dalında “yılın yazarı” seçildi.

Mehmet Âkif Ersoy, Ziya Gökalp, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Fahri Celal Göktulga ve Ahmet Haşim’in bir kısım eserlerini yayıma hazırladı.

 

Eserlerinden Bazıları:

 

Doğu Klâsikleri (Erdem Ya­yınları. 10 kitap, İstanbul 1998)

Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları (Ne­sil Y., 8. bs., İs­t. 2011)

Edebiyatımızın Güleryüzü (Çağrı Yayınları, genişletilmiş 7. baskı, İstanbul 2014)

Halk Türkülerinden Seçmeler (Bordo Siyah Yay., İstanbul 2006)

Ömer Sey­feddin (Hikmet Neşr., 3. bs., İstanbul 2005)

Sait Fa­ik Abasıyanık (2. bs., Hikmet Neş., İstanbul 2005)

Sefertası (4. bs., Çağrı Yayınları, İstanbul 2014)

Şair Olacak Çocuklar (Nar Yayınları, 4. baskı, İstanbul 2015)

Ta­ri­himizin Güleryüzü (Çağrı Yayınları, 7. baskı, İstanbul 2013)

Yal­nız Efe (Ömer Sey­fettin, Bor­do Siyah Yayınları, İstanbul 2006)

Yazar Olacak Çocuklar (Nar Yayınları, 4. baskı, İstanbul 2013)

Yıldızlarla Uyumak (Nar Yayınları, 2. baskı, İstanbul 2013)

 

posta ad­resi: yardimmehmetnuri@gmail.com

internet: mehmetnuriyardim.com